Föräldrakooperativet

Vad är ett föräldrakooperativ?


I Ur och Skur Hedenhös är en föräldrakooperativ förskola. Det innebär att ni som vårdnadshavare är delaktiga i era barns vardag. På Hedenhös har alla familjer vissa arbetstimmar som görs i verksamheten, du som förälder är med och arbetar enligt ett schema. Antalet timmar kan variera lite från termin till termin, ca 8-15 tim /termin och familj. Vårdnadshavarna har även ansvar för en gemensam städ-dag som utförs en lördag per termin. Städ-dagen blir en fin social dag för att lära känna dom olika föräldrarna.


Hedenhös är en ekonomiskförening, alla familjer ska vara medlemmar i föreningen. En styrelse väljs som är ansvariga för driften av förskolan och som är personalens arbetsgivare. Vår vision är att alla familjer under sin tid hos oss på Hedenhös ska få vara med att bidra och påverka utvecklingen av kooperativet i form av olika ansvarsuppdrag. Föreningen får ekonomiska bidrag från kommunen, samma summa som de kommunala förskolorna. Barnomsorgsavgiften baseras på familjens inkomst enligt kommunens tabeller. 

Vårdnadshavare


Vi använder oss av Unikum som plattform för informationsutskick, planering, utvärdering och dokumentation. Alla vårdnadshavare hos oss får ett personligt inlogg för att följa förskolan samt sitt barns utveckling och lärande. Klicka på knappen för att komma direkt till Unikums hemsida.