Föräldrakooperativet

Vad är ett föräldrakooperativ


I Ur och Skur Hedenhös är en föräldrakooperativ förskola. Det innebär att ni som föräldrar är delaktiga i era barns vardag. På Hedenhös har alla familjer vissa arbetstimmar som görs i verksamheten, du som förälder är med och arbetar enligt ett schema. Antalet timmar kan variera lite från termin till termin, ca 8-15 tim /termin och familj. Föräldrarna har även ansvar för en gemensam städ dag som utförs en Lördag per termin. Städ dagen blir en fin social dag för att lära känna dom olika föräldrarna.


Hedenhös är en ekonomiskförening, alla familjer ska vara medlemmar i föreningen. En styrelse väljs som är ansvariga för driften av förskolan och som är personalens arbetsgivare. Tanken är att alla familjer någon gång ska sitta med i styrelsen. Föreningen får ekonomiska bidrag från kommunen, samma summa som de kommunala förskolorna. Barnomsorgsavgiften baseras på familjens inkomst enligt kommunens tabeller. På Hedenhös har man en reducerad avgift på för närvarande 300kr/månad. Vi har avgiftsfritt juli och november, som kompensation för de arbetsinsatser ni gör.

Föräldrar


I den här sektionen finns mycket information som är bara för dig som har barn som går på Hedenhös förskola. Därför måste du logga in före du kan se vårt bildarkiv, städscheman, kontaktlistan med telefonnummer med mera. Inloggningen får du av personalen på förskolan eller genom att använda kontakt formuläret.


KontaktinformationAdress: Annalisa Forssbergers Väg 54, 703 53 Örebro

Telefon: 019-252090

Email: info@hedenhos.se

ÖppetiderMåndag - Fredag: 07:00 - 17:00